لیست قیمت محصولات مورخ22/مهر/1399

نام محصولمشخصات واحد قیمت بر حسب ریال
بنر 10 اونس AMDبافت 300 در 500 متر مربع151000
بنر 10 اونس عرض 100بافت 300 در 500متر مربع------
بنر 8 اونس AMD بافت 200 در 300متر مربع-----
بنر 7 اونس AMDبافت 500 در 500
240 گرم
متر مربع121000
فلکس 18 اونس AMD بافت 500 در 1000 -دارای لایه محافظ در برابر اشعه UVمتر مربع------
استیکر (وینیل) AMD - ضخامت 100 میکرون براق-پشت سفید متر مربع290000
استیکر (وینیل) AMD - ضخامت 100 میکرون مات-پشت سفید متر مربع-------
استیکر (وینیل) AMD - ضخامت 100 میکرون با قابلیت Removable -پشت طوسی متر مربع-------
بنر دو طرفه 15 اونس AMDبافت 500 در 500 متر مربع-------