لیست قیمت محصولات در شهریور 1402

نام محصولمشخصات واحد قیمت (بر حسب تومان)
استیکر (وینیل) AMD - ضخامت 100 میکرون - super glueبراق-پشت سفید متر مربع54.000
مش خود چسب AMD - ضخامت 140 میکرون140 گرممتر مربع70.000
جوهر AMDسری بدون بولیتر350.000
جوهر AMDسری معمولیلیتر280.000
سالونت لیتر250.000
بنر 7 اونس AMDبافت 500 در 500
240 گرم
متر مربععدم موجودی
بنر 7 اونس AMDبافت 200 در 300
240 گرم
متر مربععدم موجودی
بنر 8 اونس AMD بافت 300 در 500
280 گرم
متر مربععدم موجودی
بنر 10 اونس AMDبافت 300 در 500
340 گرم
متر مربععدم موجودی