لیست قیمت محصولات مورخ13/دی/1400

نام محصولمشخصات واحد قیمت بر حسب ریال
بنر 10 اونس AMDبافت 300 در 500 متر مربع225000
بنر 9 اونس AMDبافت 500 در 500متر مربع
بنر 8 اونس AMD بافت 300 در 500متر مربع
بنر 7 اونس AMDبافت 500 در 500
240 گرم
متر مربع195000
بنر 7 اونس AMDبافت 200 در 300
240 گرم
متر مربع
استیکر (وینیل) AMD - ضخامت 100 میکرون super glueبراق-پشت سفید متر مربع230000
مش خود چسب AMD - 140 میکرون140 گرممتر مربع510000
استیکر (وینیل) AMD - ضخامت 100 میکرون با قابلیت Removable -پشت طوسی متر مربع
فلکس 18 اونس AMDبافت 500 در 1000متر مربع