لیست قیمت محصولات مورخ شهریور/1401

نام محصولمشخصات واحد قیمت (بر حسب تومان)
بنر 10 اونس AMDبافت 300 در 500 متر مربع29,800
بنر 8 اونس AMD بافت 300 در 500متر مربع24,700
بنر 7 اونس AMDبافت 500 در 500
240 گرم
متر مربع22,700
بنر 7 اونس AMDبافت 200 در 300
240 گرم
متر مربع21,700
استیکر (وینیل) AMD - ضخامت 100 میکرون - super glueبراق-پشت سفید متر مربع32,500
مش خود چسب AMD - ضخامت 140 میکرون140 گرممتر مربع53,000
جوهر AMDبدون بولیتر300،000
جوهر AMDمعمولیلیتر250،000