لیست قیمت محصولات در آذر1401

نام محصولمشخصات واحد قیمت (بر حسب تومان)
بنر 10 اونس AMDبافت 300 در 500 متر مربع29.800
بنر 7 اونس AMDبافت 500 در 500
240 گرم
متر مربع22.700
بنر 7 اونس AMDبافت 200 در 300
240 گرم
متر مربع20.500
استیکر (وینیل) AMD - ضخامت 100 میکرون - super glueبراق-پشت سفید متر مربع33.000
جوهر AMDسری بدون بولیتر330.000
جوهر AMDسری معمولیلیتر270.000
سالونت لیتر175.000
بنر 8 اونس AMD بافت 300 در 500متر مربععدم موجودی
مش خود چسب AMD - ضخامت 140 میکرون140 گرممتر مربععدم موجودی