لیست قیمت محصولات مورخ28/اردیبهشت/1400

نام محصولمشخصات واحد قیمت بر حسب ریال
بنر 10 اونس AMDبافت 300 در 500 متر مربع169000
بنر 10 اونس عرض 100بافت 300 در 500متر مربع------
بنر 8 اونس AMD بافت 300 در 500متر مربع150000
بنر 7 اونس AMDبافت 500 در 500
240 گرم
متر مربع141000
بنر 7 اونس AMDبافت 200 در 300
240 گرم
متر مربع131000
استیکر (وینیل) AMD - ضخامت 100 میکرون براق-پشت سفید متر مربع270000
استیکر (وینیل) AMD - ضخامت 100 میکرون مات-پشت سفید متر مربع-------
استیکر (وینیل) AMD - ضخامت 100 میکرون با قابلیت Removable -پشت طوسی متر مربع-------
فلکس 18 اونس AMDبافت 500 در 1000متر مربع450000